آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلگزارشات هفتگیگزارش بازار فروردین ماه سال 1400

گزارش بازار فروردین ماه سال 1400

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۳۱

گزارش بازار فروردین ماه سال 1400

گزارش بازار در فروردین 1400 را به صورت pdf دریافت نمایید


دانلود گزارش فروردین ماه

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۱۷٪

PP۱۲۶۳-۱۱.۳۷٪

PEسنگین۹۴۹-۲.۶۷٪

PE سبک۱۱۹۴-۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۲۲-۶.۰۳٪

اوره گرانوله۳۱۲+۱۱.۴۳٪

اوره پریل۳۴۲+۱۰.۳۲٪

متانول۲۴۵-۲.۰۰٪

اتیلن گلایکل۷۷۲+۰.۱۳٪