آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسازمان بورس برای حل و فصل شکایات آماده است

سازمان بورس برای حل و فصل شکایات آماده است

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴:۴۰

سازمان بورس برای حل و فصل شکایات آماده است


به گزارش آرمان تحلیل پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، در این نامه آمده است: «پیرو مکاتبات معاونت محترم حقوقی آن مرجع عالی به شماره نامه های ۱۰/۳۹۷۲/۹۰۰۱ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ و ۱۰/۴۹/۹۰۰۱ مورخ ۱۱۵ فروردین ۱۴۰۰ در خصوص شکایت جاری این سازمان در مجتمع قضایی امور اقتصادی در مورد فعالیت‌های غیرمجاز برخی افراد در فضای مجازی با توجه به پیشنهاد آت مقام محترم مبنی بر این که سازمان بورس می تواند دعاوی جاری خود در خصوص فعالیت های غیر مجاز در فضای مجازی و پرونده های مطروحه را مسترد و با ساز و کارهای داخلی خود بررسی و اقدامات موضوع نامه های یاد شده را به عمل آورد، ضمن استقبال از این پیشنهاد سازنده، در خواست می‌شود که پرونده ها به این سازمان مسترد شود. سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی کامل دارد تا موارد مذکور را بررسی و با به کارگیری ساز و کارهای داخلی خود حل و فصل کند.

دهنوی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، طی نامه‌ای به رییس کل محاکم دادگستری تهران در خصوص شکایت جاری این سازمان در مجتمع قضایی امور اقتصادی در مورد فعالیت‌های غیرمجاز برخی افراد در فضای مجازی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی کامل دارد تا موارد مذکور را بررسی و با به کارگیری ساز و کارهای داخلی خود حل و فصل کند.

مزید استحضار، در اجرای نظر اعلامی آن مرجع محترم، پروند های طرح نشده و یا گزارش نشده به قوه قضاییه نیز در کمیته ای متشکل از مدیران ذیربط موضوع، رسیدگی و امکان به کارگیری روش های جایگزین و شیوه های عدالت ترمیمی بررسی خواهد شد.

النهایه پیرو مکاتبه به عمل آمده از سوی این سازمان، استدعا دارد نماینده ریاست محترم دادگستری کل استان تهران جهت حضور در هیات عدالت ترمیمی به این سازمان معرفی شود. »

 

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪