آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال سایپا در سال 1400

تحلیل تکنیکال سایپا در سال 1400

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۶:۵۵

تحلیل تکنیکال سایپا در سال 1400


shd\

تحلیل تکنیکال سایپا

خساپا در حال پولبک به خط روند نزولی شکسته شده است و حمایت مهم 1920 ریال میتواند نقطه بازگشت باشد.
در حال حاضر rsi در محدوده فروش هیجانی قرار گرفته و خرید در این محدوده کم ریسک تلقی میشود.
مقاومتهای مهم: 2140 و 2300 تثبیت بالای مقاومت دوم با شروع روند جدید همراه خواهد بود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۱۷٪

PP۱۲۶۳-۱۱.۳۷٪

PEسنگین۹۴۹-۲.۶۷٪

PE سبک۱۱۹۴-۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۲۲-۶.۰۳٪

اوره گرانوله۳۱۲+۱۱.۴۳٪

اوره پریل۳۴۲+۱۰.۳۲٪

متانول۲۴۵-۲.۰۰٪

اتیلن گلایکل۷۷۲+۰.۱۳٪