آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل و بررسی نماد کاسپین

تحلیل و بررسی نماد کاسپین

۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴:۴۰

درآمد ماهیانه شرکت داروسازی کاسپین تأمین در فرودین ماه امسال ۲۳۵ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به اسفند ماه ۹۹ کاهش ۳۲درصد داشته است.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت داروسازی کاسپین تأمین گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

مقایسه فروش این شرکت در فرودین ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۲۴درصد کاهش یافته است.

Medicine Quality | Infectious Diseases Data Observatory

مقدار ۱۰۰درصد از درامد "کاسپین" از طریق فروش داخلی بوده است.

 شرکت داروسازی کاسپین تأمین از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ افت ۲۴درصد داشته است.

 درآمد ماهیانه شرکت داروسازی کاسپین تأمین در فرودین ماه امسال ۲۳۵ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به اسفند ماه ۹۹ کاهش ۳۲درصد داشته است.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪