آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسود "پرداخت" ۲۹ درصد کاهش یافت

سود "پرداخت" ۲۹ درصد کاهش یافت

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴:۲۹

شرکت به پرداخت ملت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، کاهش ۲۹ درصدی در سود هر سهم، افزایش ۴۶ درصدی در سود خالص و افزایش ۳۸ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت به پرداخت ملت با سرمایه ۳ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۵ هزار و ۸۹۵ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۵ هزار و ۳۸۴ میلیارد و ۸۷۸ میلیون ریال اعلام کرده است.

به پرداخت

یادآوری می‌شود "پرداخت" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲ هزار و ۷۵ ریال و سود خالص را ۳ هزار و ۸ میلیارد و ۹۴۳ میلیون ریال قید کرده است.

شرکت به پرداخت ملت در دوره یاد شده، مبلغ ۴ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۴۶۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۲۹ درصدی برخوردار است.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪