آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶

تحلیل تکنیکال شاخص کل


تحلیل تکنیکال شاخص کل

شاخص کل در حال حاضر زیر هر سه میانگین زمانی قرار دارد و دو حمایت مهم 1168000 و 1146000 را در نزدیکی خود دارد . RSI به محدوده 30 رسیده و احتمال برگشت و حمایت شدن در حمایت اول چندان دور از ذهن نیست. البته شروع روند صعودی منوط به تثبیت بالای مقاومت 1222000 واحدی می باشد که هنوز سیگنال خاصی از طرف انذیکاتورها صادر نشده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪