آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباردرج نماد وپویا!

درج نماد وپویا!

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۳:۵۲

بدینوسیله به اطلاع میرساند شرکت سرمایه گذاري پویا (سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1399/02/17 بعنوان دویست و پانزدهمین نماد معاملاتی (شصتمین شرکت در بازار اول) در فهرست نرخ هاي فرابورس ایران درج گردید.

شرکت سرمایه گذاری پویا با نماد "وپویا" درج نماد شد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪