آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال برکت

تحلیل تکنیکال برکت

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۰۳

تحلیل تکنیکال برکت سال 1400 

تحلیل برکت 1400

برکت از کانال صعودی خود خارج شده و در حال حاضر روی حمایت مهم 2880 قرار دارد. اندیکاتورها سیگنال مثبتی ندارند. البته حمایت معرفی شده محل همپوشانی ابر ایچیموکو و 38درصد تصحیح فیبوناچی می باشد.

تحلیل برکت 1400 اردیبهشت

 

از نظر میانگینها هم میانگین 5 روزه میانگین 50 روز را به سمت پایین کراس کرده که سیگنال منفی محسوب میشود.
حمایت بعدی بر اساس فیبو عبارتند از 2691

 

تحلیل برکت اردیبهشت 1400

اگر روند را خیلی کوتاه مدت کنیم کانال نزولی کاملا مشهود است . البته کف کانال قرار داریم و احتمال نوسان مثبت کوتاه مدت دور از ذهن نیست ولی مادامیکه در این کانال هستیم روند نزولی محسوب میشود.
شکسته شدن کانال با تثبیت بالای محدوده مقاومتی 3100 صورت میگیرد

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪