آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربولتن نیمه اول اردیبهشت

بولتن نیمه اول اردیبهشت

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۵:۰۰

بولتن نیمه اول اردیبهشت ماه

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۱۷٪

PP۱۲۶۳-۱۱.۳۷٪

PEسنگین۹۴۹-۲.۶۷٪

PE سبک۱۱۹۴-۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۲۲-۶.۰۳٪

اوره گرانوله۳۱۲+۱۱.۴۳٪

اوره پریل۳۴۲+۱۰.۳۲٪

متانول۲۴۵-۲.۰۰٪

اتیلن گلایکل۷۷۲+۰.۱۳٪