آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربولتن نیمه اول اردیبهشت

بولتن نیمه اول اردیبهشت

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۵:۰۰

بولتن نیمه اول اردیبهشت ماه

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪