آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل تکنیکال کلوند

تحلیل تکنیکال کلوند

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۶:۴۹

تحلیل تکنیکال کلوند ;g,kn

تحلیل تکنیکال کلوند

تحلیل تکنیکال کاشی الوند با توجه به افشای اطلاعات "کلوند"

 


کلوند
بعد از افشای اطلاعات با اهمیت خود با کاهش عجیب قیمتی روبرو شده و به محدوده حمایتی 1942 رسید و در این محدوده با افزایش تقاضا همراه شد . در این محدوده الگوی کندل استیک برگشتی تشکیل شده و با توجه به سیگنال مثبت استوکاستیک و همچنین قرار گرفتن RSI  در محدوده اشباع فروش احتمال شروع روند جدید با هدف میان مدت 3200 دور از ذهن نیست. مقاومت جدی در این مسیر 2585 می باشد.

صنایع کاشی و سرامیک الوند - شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین

تحلیل تکنیکال کاشی الوند با توجه به افشای اطلاعات "کلوند"

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪