آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل نماد "فجر"

تحلیل نماد "فجر"

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴:۳۹

تحلیل نماد "فجر"


شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۵۴۳ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۴۳۷ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با سرمایه ۸۵۸ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱ هزار و ۶۴۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۳ هزار و ۵۶۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۵۴۳ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۴۰۰ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۱۲ هزار و ۴۰۹ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۱۲ هزار و ۳۱۷ میلیارد و ۹۹ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود "فجر" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲ هزار و ۱۱۱ ریال و سود خالص را یک هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال قید کرده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪