آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال شاخص گروه رایانه

تحلیل تکنیکال شاخص گروه رایانه

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴:۲۹

تحلیل تکنیکال شاخص گروه رایانه

 

rsi

تغییر شیب از نزولی به صفر

macd

واگرایی

Bolinger b

رسیدن کندل قیمت به خط میانی باند

 

بنظر میرسد گروه رایانه در پایان موج اصلاحی خود قرار گرفته و روی حمایت 66760 در حال کف سازی میباشد . در این محدوده حمایتی حجم معاملات هم مناسب به نظر میرسد.
شروع موج 5 صعودی با هدف 90000 محتمل بنظر میرسد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪