آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل نماد ولیز

تحلیل نماد ولیز

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴:۰۷

تحلیل نماد ولیز


شرکت لیزینگ ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۱۱۰۵ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش ۳۰ درصدی در زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۱۲ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۸، زیان هر سهم را ۱۵۷۰ ریال اعلام کرده بود.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت لیزینگ ایران ولیز با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

 

لیزینگ ایران - سهامی عام

 شرکت لیزینگ ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۶۶۲ میلیارد و ۹۲۴ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۱۱۰۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی در شناسایی زیان داشته است.

با احتساب زیان انباشته ولیز ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۹۹۰ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"ولیز" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۹۴۲ میلیارد و ۳۴ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۵۷۰ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪