آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال نماد کاما

تحلیل تکنیکال نماد کاما

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۵۰

تحلیل تکنیکال نماد کاما

همانطور که در نمودار مشخص است کاما به کف کانال نزولی میان مدت خود رسیده و در این محدوده (1030) حجم معاملات تغییر محسوسی داشته است . با توجه به قرار گرفتن
RSI در محدوده 11 قیمتهای فعلی با دید میان مدت کم ریسک تلقی می شود. MACD نیز با شیب صفر آماده شروع روند جدید می باشد.
البته شروع روند جدید با تشکیل اولین دره بالای دره و قله بالای قله همراه است که هنوز تشکیل نشده و در شرایط فعلی میتوان به خوش قیمت شدن نماد اشاره کرد.
مقاومتهای مهم نماد  عبارتند از :1293 و 1690 که عبور از اولی برای شروع روند الزامی است.
دقت شود که از دست رفتن حمایت 1000 سناریوی شروع روند صعودی را ملغا خواهد کرد( احتمال ضعیف)


تحلیل تکنیکال کاما

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪