آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل نماد قمرو

تحلیل نماد قمرو

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۳:۴۲

تحلیل نماد قمرو rlv,

شرکت قند مرودشت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۳۰۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۷۶ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۷۱ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

تحلیل قمرو

به گزارش آرمان تحلیل  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت قند مرودشت با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

یادآوری می‌شود "قمرو" در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲۷۶ ریال و سود خالص را ۱۱۰ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال قید کرده است.

شرکت قند مرودشت در دوره یاد شده، مبلغ ۵۱۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۳۰۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۳۷۱ درصدی برخوردار است.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪