آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسود "غگرجی" کاهشی شد

سود "غگرجی" کاهشی شد

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۳:۴۶

تحلیل نماد غگرجی


شرکت بیسکویت گرجی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، کاهش ۷۲ درصدی در سود هر سهم، کاهش ۱۶ درصدی در سود خالص و کاهش ۶ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت بیسکویت گرجی با سرمایه ۷۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با کاهش ۸ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۵۱۶ میلیارد و ۴ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۱۷۹میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود "غگرجی" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲ هزار و ۴۳۱ ریال و سود خالص را ۵۹۵ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال قید کرده است.

شرکت بیسکویت گرجی در دوره یاد شده، مبلغ ۵۰۲ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶۶۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۷۲ درصدی برخوردار است.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪