آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربورس فردا چه میشود

بورس فردا چه میشود

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۶:۲۸

بورس فردا چه میشود


بورس فردا چه میشود

 

با توجه به روند نزولی روز چهارشنبه با توجه به منفی بودن صنایع بانکی، خودرویی، پتروشیمی و دیگر صنایع پر معامله پیش بینی میشود که روز شنبه نیز به همین وضعیت ادامه دار باشد چرا که همچنان وضعیت مذاکرات وین و انتخابات ریاست جمهوری در هاله ای از ابهام بوده و خریداران و فروشندگان مصمم در بازار وجود ندارد و به نوعی بازار در برزخ به سر میبرد.

بدیهی است با مشخص شدن وضعیت مذاکرات وین تا حدودی تکلیف دلار مشخص خواهد شد اما زمان دقیق آن مشخص نیست، ازان گذشته تاثیر نتیجه مذاکرات وین بر بازار کوتاه مدت خواهد بود و در بلند مدت زیرساخت ها و سیاست های اقتصادی کشور تعیین کننده ی وضعیت آینده بازار بورس می باشد.

 

 


بورس فردا چه میشود

گزارشات مثبت کدال

  • علارغم وضعیت نه چندان خوب بازار فعلی، گزارشات ماهانه منتشر شده از کدال نشان از آن دارد که با وجود افت قیمت سهام اکثر شرکت ها وضعیت درامدزایی آنها ماه به ماه بهتر شده و سود ده هستند. حال چند گزارش کدال را بررسی مینماییم.

 

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽


#حپترو
صورت‌های مالی  سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

 
 ▪️ شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم 454 ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 23 ریال سود شناسایی کرده بود.
 
 ▪️ «حپترو» با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 90,809 میلیون ریال زیان شناسایی کرده است


#فرآور
صورت‌های مالی  سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

 
 ▪️ شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم 1,050 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 133% افزایش داشته است.
 
 ▪️ «فرآور» با سرمایه ثبت شده 660,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 693,130 میلیون ریال سود محقق کرده است.


#افرا
صورت‌های مالی  سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت افرانت

 
 ▪️ شرکت افرانت در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم 1,039 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69% افزایش داشته است.
 
 ▪️ «افرا» با سرمایه ثبت شده 625,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 649,238 میلیون ریال سود محقق کرده است.


#غسالم
صورت‌های مالی  سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت سالمین

 
 ▪️ شرکت سالمین در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم 102 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 90% افزایش داشته است.
 
 ▪️ «غسالم» با سرمایه ثبت شده 4,484,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 456,962 میلیون ریال سود محقق کرده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪