آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربررسی عملکرد کرازی

بررسی عملکرد کرازی

۲ خرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۰۶

تحلیل و بررسی  نماد کرازی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31

▪️ شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 490,525 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 41% افزایش داشته است.

▪️«کرازی» با سرمایه ثبت شده 1,200,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 752,999 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 66% رشد داشته است.

«کرازی»


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی


▪️ شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم  1,754 ریال  سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 146% افزایش داشته است

▪️ «کرازی» با سرمایه ثبت شده 1,200,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,104,342 میلیون ریال سود محقق کرده است.

❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪