آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربررسی سوددهی نماد ما

بررسی سوددهی نماد ما

۲ خرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۱۲

بررسی سوددهی نماد ما

 صورت‌های مالی  سال مالی منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده) شرکت بیمه ما

 ▪️ شرکت بیمه ما در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه 167% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 1,284 ریال سود محقق کرده است.

 ▪️ «ما» با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 5,134,731 میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 603% رشد داشته است.

 ❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

بیمه ما


#ما
#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/01/31

▪️ شرکت بیمه ما طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/01/31 از محل فروش حق بیمه 1,503,255 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 109% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %300 را ثبت نموده است

▪️ ما با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 1 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 1,503,255 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 109% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %300 را ثبت نموده است

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪