آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارافزایش سرمایه انرژی

افزایش سرمایه انرژی

۳ خرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۲۰

افزایش سرمایه انرژی

 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق_العاده در خصوص افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت بورس انرژی ایران

سرمایه فعلی: 600,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 200%

مبلغ افزایش سرمایه: 1,200,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،سایر اندوخته ها

موضوع افزایش سرمایه: رعايت مصوبه هيِأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعيين حداقل سرمايه مطلوب بورس‏ ها و به منظور تثبيت و تقويت ساختار مالي شرکت و همچنين برنامه خريد ساختمان جديد


تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1400/01/29

▫️دلایل اصلاح:اطلاعيه فعلي بر اساس اطلاعات مالي حسابرسي شده تهيه و اطلاعات مالي 3 سال آتي در آن پيش بيني شده است.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

 

اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت بورس انرژي ايران - نماد: انرژي

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي بهراد مشار ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1400/01/29 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 600,000,000,000 ریال به مبلغ 1,800,000,000,000 ریال از محل سود انباشته ,سایر اندوخته ها به منظور رعايت مصوبه هيِأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعيين حداقل سرمايه مطلوب بورس‏ ها و به منظور تثبيت و تقويت ساختار مالي شرکت و همچنين برنامه خريد ساختمان جديد ارائه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

 

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪