آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسهام دسينا بررسی سود دهی  

سهام دسينا بررسی سود دهی  

۴ خرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۳۵

سهام دسينا بررسی سود دهی  

گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31


🏷لابراتوارهای سینادارو در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1400، مبلغ 47.1 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.
🏷درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 96.61% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 96.61% افزایش داشته است.
🏷شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 30.58% افزایش درآمد داشته است.


📌 از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1400:


🏷جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت در این دوره 71 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 52.5 میلیارد تومان بوده که (35.44%) درصد افزایش یافته است.
🏷شرکت در این دوره 71 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 52.5 میلیارد تومان بوده که (35.44%) درصد افزایش یافته است.
🏷شرکت در این دوره صادرات نداشته است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪