آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسهام خکاوه (سايپا ديزل)  تحلیل و بررسی

سهام خکاوه (سايپا ديزل)  تحلیل و بررسی

۴ خرداد ۱۴۰۰ ۰۵:۳۱

سهام خکاوه (سايپا ديزل)  تحلیل و بررسی


صورت‌های مالی  سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت سایپا دیزل

 
 ▪️ شرکت سایپا دیزل در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم 980 ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 78% افت داشته است.
 
 ▪️ «خکاوه» با سرمایه ثبت شده 2,635,713 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,581,753 میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.


📝 دوره منتهی به 30 اسفند 1399 خکاوه : 
🏷شرکت سایپا دیزل در دوره 12 ماهه منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 به ازای هر سهم 980 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (78.18%) افزایش داشته است.

📌 سایر تغییرات موثر دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته: 
🏷زیان خالص: 258.2 میلیارد تومان که 78.03% رشد داشته است.
🏷سود ناخالص: 197 میلیارد تومان که 192.36% رشد داشته است.
🏷سود عملیاتی: 7.2 میلیارد تومان که 95.75% افت داشته است.
🏷درآمدهای عملیاتی: 392.4 میلیارد تومان که 14.07% رشد داشته است.
🏷هزینه های مالی: 342.9 میلیارد تومان که 3.28% افت داشته است.
🏷سرمایه: 263.6 میلیارد تومان که بدون تغییر بوده است.

خکاوه ٢٠ تومانی یا ١٨٧تومانی؟ - بورس24 - Bourse24.ir

 

📈 نسبت های مالی دوره سایپا دیزل: 


🏷نسبت جاری: 0.2
🏷نسبت آنی: 0.17
🏷نسبت بدهی: 3.85
🏷نسبت پوشش بهره: 0.02
🏷نسبت سرمایه: 0.37
🏷نسبت گردش دارایی ها: 0.55
🏷نسبت بازده دارایی ها: 36.42-%
🏷نسبت حاشیه سود خالص: 65.79-%
🏷نسبت حاشیه سود ناخالص: 50.2%
🏷نسبت حاشیه سود عملیاتی: 1.84%
🏷نسبت بازده حقوق صاحبان سهام: 12.77%
🏷نسبت مالکانه: 2.85-
🏷تعداد سهام شرکت: 2,635,713,000
🏷سود هر سهم محاسبه شده (ریال): 979.53-
🏷نسبت P/E قیمت به سود هر سهم: 3.65-
🏷نسبت P/S قیمت به فروش: 2.41
🏷نسبت P/B قیمت به ارزش دفتری: 0.47-

📊 تابلو معاملاتی نماد در TSETMC: 


🏷قیمت پایانی (ریال): 3581 (0%)
🏷آخرین قیمت (ریال): 3474 (2.99-%)
🏷حجم معاملات: 1,462
🏷حجم مبنا: 2,791,737
🏷میانگین حجم ماه: 73,225

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪