آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربورس انرژی ایران | وضعیت کدال

بورس انرژی ایران | وضعیت کدال

۵ خرداد ۱۴۰۰ ۰۵:۱۴

 

انرژی (بورس انرژی ایران)
 
 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

  خلاصه وضعیت افزایش_سرمایه:

 سرمایه فعلی: 600 میلیارد ریال 

 مبلغ افزایش سرمایه: 1,200 میلیارد ریال 

 درصد افزایش سرمایه: 200 درصد

 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،سایر اندوخته ها

 موضوع افزایش سرمایه: رعايت مصوبه هيِأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعيين حداقل سرمايه مطلوب بورس‏ ها و به منظور تثبيت و تقويت ساختار مالي شرکت و همچنين برنامه خريد ساختمان جديد 

 تاریخ تصویب هیات مدیره: 1400/01/29 
 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي بهراد مشار ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1400/01/29 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه بورس انرژی ایران از مبلغ 600,000,000,000 ریال به مبلغ 1,800,000,000,000 ریال از محل سود انباشته ,سایر اندوخته ها به منظور رعايت مصوبه هيِأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعيين حداقل سرمايه مطلوب بورس ها و به منظور تثبيت و تقويت ساختار مالي شرکت و همچنين برنامه خريد ساختمان جديد ارائه می گردد.

 

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪