آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارمیانگین بازدهی سالیانه صندوق های مختلط به 20.91 رسید

میانگین بازدهی سالیانه صندوق های مختلط به 20.91 رسید

۸ خرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۵۷

طبق داده های سایت فیپیران به نظر میرسد در ماه اخیر به غیر از سه صندوق مشترک کیمیای کاردان ، نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد و صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی  بقیه صندوق های مختلط زیان ده هستند. 


جدول ذیل اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری  مختلط را در بازه های ماهانه ، فصلی، 6 ماهه ، سالیانه و از ابتدای فعالیت را نمایش می دهد.

بازده صندوق های مختلط

مجموع ارزش صندوق های سرمایه گذاری مختلط تا امروز 8 خرداد ماه به 21 هزار و 821 میلیارد ریال رسیده است.

۲ صندوق با بالاترین ارزش مربوط به صندوق‌های تجربه ایرانیان و توسعه ممتاز به ترتیب با ۴.۷۲۹ و ۲.۸۰۷ میلیارد ریال است.

همانطور که در جدول مشخص است در بازه 6 ماه اخیر تمامی صندوق های مختلط دارای بازده منفی بوده بجز  صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر که دارای بازدهی 2.35 مثبت بوده است.

ضعیفترین بازدهی صندوق های مختلط در بازه یک ماه اخیر مربوط به صندوق نو اندیشان و ارمغان یکم ملل بوده است.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪