آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربررسی وضعیت کدال سهم برکت

بررسی وضعیت کدال سهم برکت

۸ خرداد ۱۴۰۰ ۰۵:۲۸

برکت

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31

▪️ شرکت گروه دارویی برکت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

▪️ برکت با سرمایه ثبت شده 5,800,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.

▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 0 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با عدم تغییر 0% به مبلغ 0 میلیون ریال رسیده است.❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت گروه دارویی برکت

🔹 سرمایه فعلی: 5,800,000 میلیون ریال

🔹 درصد افزایش سرمایه: 27%

🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 1,540,000 میلیون ریال

🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

🔹 موضوع افزایش سرمایه: بررسي افزايش سرمايه شرکت گروه دارويي برکت

🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1400/02/08

▫️دلایل اصلاح:هيات مديره با پيشنهاد مديرعامل مبني بر افزايش سرمايه از 5800ميليارد ريال به مبلغ 7340 ميليارد ريال به ميزان 1540 ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.


بعد از انتشار اخبار مبنی بر آماده سازی واکسن کوو ایران برکت به نظر می رسد این شرکت دارو سازی در حال تهیه هر چه سریع تر این واکسن میباشد.

واکسن برکت

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪