آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارشروع روند مثبت برکت؟

شروع روند مثبت برکت؟

۹ خرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۳۷

شروع روند مثبت برکت؟

آغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن کووایران برکت بعد از صدور مجوز

مظهری، مجری طرح واکسیناسیون کووایران برکت:

◾️امیدوار هستیم در شهریور ماه با توجه به واردات و تولیدات دیگر شرکت‌های تولید کننده واکسن داخلی درباره واکسن بی نیاز شویم و دیگر نیازی به واردات واکسن نداشته باشیم، از اواخر خرداد ماه واکسیناسیون عمومی با واکسن کووایران برکت آغاز خواهد شد.

◾️در حال حاضر دغدغه اصلی تحویل واکسن به وزارت بهداشت نیست چرا که در صورت کسب مجوز برای شروع واکسیناسیون تعدادی واکسن تولید شده به این وزارتخانه تحویل داده می‌شود.گزارش فعالیت ماهانه  دوره 1 ماهه منتهی به 1400/02/31

▪️ شرکت گروه دارویی برکت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

▪️ برکت با سرمایه ثبت شده 5,800,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.

▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 0 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با عدم تغییر 0% به مبلغ 0 میلیون ریال رسیده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪