آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارافزایش 374 درصدی سود خالص دتولید

افزایش 374 درصدی سود خالص دتولید

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴:۵۳

شرکت داروسازی تولید دارو (دتولید) در سال مالی 98 با افزایش قابل توجه 374 درصدی سود خالص به ازای هر سهم سود 77٫6 تومانی محقق کرد.

 دتولید در سال مالی 98 با افزایش 77 درصدی درآمدهای عملیاتی و رشد 66 درصدی بهای تمام شده سود ناخالص 95٫5 میلیارد تومانی به دست آورده که 79 درصد بیشتر از مدت مشابه 97 است.

سود خالص این شرکت با صعود 374 درصدی به 46٫5 میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب به ازای هر سهم سود 77٫6 تومانی محقق شده است؛ با توجه به افزایش سرمایه 62 درصد دتولید سود خالص برای هر سهم رشد 193 درصدی داشته است.پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در سال مالی 98 ، تقسیم 10 درصدی است.

ثبت افزایش 374 درصدی سود خالص

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪