آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارساعت ثبت سفارش در بورس

ساعت ثبت سفارش در بورس

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۰۵:۳۸

ساعت ثبت سفارش در بورس

ساعت ثبت سفارش در بازار از ساعت 8:45 الی 12:30  است. این در حالی است که زمان پیش گشایش از ساعت 8:45 الی 9 است که در این زمان امکان ثبت سفارش وجود داشته اما معامله ای انجام نمیشود و انجام معاملات از 9 الی 12:30 صورت میگیرد.

این مصوبه از تاریخ 24 آبان سال 1399 اجرا شد. قبل از آن ساعت ثبت سفارش از ساعت 8:30 الی 12:30 و زمان پیش گشایش از ساعت 8:30 الی 9 است. 

 

به دلیل تغییرات شرایط بازار از سال 99 و ورود حجم عظیم سرمایه گذاران به آن تصمیم بر آن شد تا برای تقلیل هیجانات شروع بازار زمان پیش گشایش از 30 دقیقه به 15 دقیقه کاهش یابد که البته آن هم مزایا و معایب خاص خود را دارد.

ساعت ثبت سفارش در بورس ایران پس از چندین سال تغییر یافت.

ساعت ثبت سفارش در بورس

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪