آرمان تحلیل

سر خط اخبار

ارز creampye چیست؟

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۳۲

ارز creampye چیست؟

CreamPYE به دنبال برهم زدن کامل دنیای غیرمتمرکز است. کریم پای! تیمی را در پشت پروژه CreamPYE برای ساخت فناوری بهتر از آنچه امروز در دسترس است ، تشکیل داده است. CreamPYE چیزی فراتر از یک رمز DeFi نیست ، و ادعا میکند آینده Defi / Decentralization و CEXDEX است. همچنین اعلام میکند که برای یک عمر زندگی آسوده به ما بپیوندید و بخشی از تأثیر واقعی در جهان باشید تا به جلوگیری از گرسنگی در جهان کمک کرده و در عین حال با ارائه فناوری بهتر و دسترسی مقرون به صرفه تر به همه ، جهان غیرمتمرکز را بر هم بزنید.

 

دانلود وایت پیپر 


ارز creampye

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪