آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباراطلاعات و صورت‌های مالی نماد ثتران

اطلاعات و صورت‌های مالی نماد ثتران

۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۵۶

اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با نماد ثتران


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 ( حسابرسی شده) شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

 
 ▪️ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم 290 ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 20 ریال زیان شناسایی کرده بود.
 
 ▪️ «ثتران» با سرمایه ثبت شده 1,200,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 مبلغ 347,862 میلیون ریال سود محقق کرده است.

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/02/31

ثتران

▪️ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل واگذاری پروژه های خود 154,866 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 1226% افزایش داشته است

▪️ ثتران با سرمایه ثبت شده 1,200,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ 968,523 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 189% رشد داشته است.

دانلود صورت مالی شش ماهه

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪