آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربررسی صورت‌های مالی  شرکت داروئی و بهداشتی لقمان

بررسی صورت‌های مالی  شرکت داروئی و بهداشتی لقمان

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۱۶

دلقما

بررسی صورت‌های مالی  شرکت داروئی و بهداشتی لقمان

 
 ▪️ شرکت داروئی و بهداشتی لقمان در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم 2,978 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 51% رشد داشته است.
 
 ▪️ «دلقما» با سرمایه ثبت شده 675,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,010,591 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

▪️ شرکت داروئی و بهداشتی لقمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 171,613 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 115% افزایش داشته است.

▪️«دلقما» با سرمایه ثبت شده 675,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 235,271 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 88% رشد داشته است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪