آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربررسی سود دهی خدیزل

بررسی سود دهی خدیزل

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۰۵:۴۴

شرکت بهمن دیزل (خدیزل) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۸۰ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۷۴ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

 شرکت بهمن دیزل با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت بهمن دیزل در دوره یاد شده، مبلغ ۳ هزار و ۹۴۶ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۹۴۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۸۰ درصدی برخوردار است.

 این شرکت سود ناخالص دوره قبل را با افزایش ۷۴ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۵ هزار و ۶۵۹ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۴ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است "خدیزل" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر تخصیص یافته به هر سهم را مبلغ ۲ هزار و ۱۹۴ ریال و سود خالص را ۲ هزار و ۱۹۳ میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال قید کرده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪