آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارخلاصه گزارش صورت مالی بترانس

خلاصه گزارش صورت مالی بترانس

۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴

بترانس

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت ایران ترانسفو

▪️ شرکت ایران ترانسفو در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم  291 ریال  سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% افزایش داشته است

▪️ «بترانس» با سرمایه ثبت شده 36,402,756 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 10,577,788 میلیون ریال سود محقق کرده است.

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/12/30(اصلاحیه)

▪️ شرکت ایران ترانسفو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 معادل 4,995,749 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 55% افزایش داشته است.

▪️«بترانس» با سرمایه ثبت شده 36,402,756 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 20,011,811 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 33% رشد داشته است

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/02/31

▪️ شرکت ایران ترانسفو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 540,107 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 16% افزایش داشته است.

▪️«بترانس» با سرمایه ثبت شده 36,402,756 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 941,974 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17% رشد داشته است

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪