آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربررسی وضعیت کدال و تکنیکال سیمان غرب

بررسی وضعیت کدال و تکنیکال سیمان غرب

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۰۶:۱۰


عملکرد ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 چگونه بود؟

▪️ شرکت صنایع سیمان غرب طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 320,953 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 32% افزایش داشته است.

▪️«سغرب» با سرمایه ثبت شده 500,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 599,769 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64% رشد داشته است.

با توجه به رشد قابل قبولی که نسبت به ماه گذشته داشته است به نظر میرسد در وضعیت مطلوبی قرار دارد  همچنین درآمد فروش آن نیز نسبت به مشابه سال قبل افزایش 64 درصدی داشته است که  سیگنال مثبتی است.وضعیت تکنیکال سغرب

تحلیل تکنیکال سغرب

 

سغرب نیز مانند اکثر سهم های بازار از تیر ماه 1399 شروع به افت کردو ارزش آن از حدود 38000 به 16000 نزول پیدا کرده است اما باز روند دیگری را در آغاز ماه 1399 شروع کرده و سقف قبلی خود را شکسته و تا قیمت44000 صعود داشته است، اکنون به نظر میرسد در شرف شروع روند مثبت دیگری میباشد که در بلند مدت با محیا بودن شرایط از سقفهای قبلی عبور کرده و تا حداقل 52000 صعود داشته باشد ، البته این مشروط به بهبود شرایط بازار و افزایش تقاضا است. 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪