آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارافزایش چشمگیر سود فرابورس

افزایش چشمگیر سود فرابورس

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۰۶:۴۲

فرابورس ایران در انتهای سال مالی ۱۳۹۹، افزایش ۲۲۷ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۲۲۸ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

شرکت فرابورس ایران در دوره منتهی به 30 اسفند 1399، مبلغ ۵ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه  سال گذشته افزایش قابل توجه ۲۲۷ درصدی داشته است.

نماد فرابورس

شرکت فرابورس ایران با سرمایه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۸۷ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۵ هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۷۸۶ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۵ هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۱۱ میلیون ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است که  "فرابورس" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۶۱۴ ریال و سود خالص را یک هزار و ۷۱۷ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال قید کرده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪