آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارنکاتی در مورد ساعت معاملات سهام

نکاتی در مورد ساعت معاملات سهام

۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۰۶:۵۰

ساعت شروع بورس (شروع معاملات بورس) از ساعت 9 صبح الی 12:30 است. روز های کاری شنبه الی چهارشنبه بوده و بدیهی است روز های تعطیل بازار نیز تعطیل میباشد. همچنین لازم به ذکر است که ساعت پیش گشایش از ساعت 8:45 دقیقه الی 9 صبح است به این معنی که فقط سفارش گذاشته میشود و امکان انجام معامله وجود ندارد. در مورد ساعت شروع بورس چند نکته را باید مورد توجه قرار دهید.


1.اگر میخواهید سهمی که روز قبل صف فروش بوده است را امروز بفروشید بهتر است که در اول صف قرار بگیرید تا احتمال موفقیتتان بیشتر شود برای اینکار نیاز است راس ساعت 8:45 سفارش خود را قرار دهید. بعضی از کارگزاری ها امکان ایجاد سفارش در ثانیه را محدود کرده اند اما در صورتی که محدود نکرده باشند سفارش رگباری! میتواند به شما در گذاشتن سفارش سریع تر کمک کند.

2. همچنین اگر میخواهید سهمی که روز قبل صف خرید بوده یا عرضه اولیه شده است را امروز بخرید بهتر است که در اول صف قرار بگیرید تا احتمال موفقیتتان بیشتر شود برای اینکار نیاز است راس ساعت 8:45 سفارش خود را قرار دهید. بعضی از کارگزاری ها امکان ایجاد سفارش در ثانیه را محدود کرده اند اما در صورتی که محدود نکرده باشند سفارش رگباری! میتواند به شما در گذاشتن سفارش سریع تر کمک کند.

3.معمولا بهتر است بین ساعت 9 الی 10:30 اقدام به خرید نکنید چرا که اکثر معاملات در این ساعت هیجانات بالایی دارند و بازار هنوز به پایداری نرسیده است.


نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪