آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربررسی سوددهی نماد فلوله

بررسی سوددهی نماد فلوله

۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵

شرکت لوله و ماشین سازی ایران "فلوله" در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، نزول ۹۰ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و صعود ۱۱ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

شرکت لوله و ماشین سازی ایران "فلوله" با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با صعود ۲۹ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۷۰۸ میلیارد و ۸۲۲ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۴۰۹ میلیارد و ۷۴۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود "فلوله" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲۶۶ ریال و سود خالص را ۱۳۳ میلیارد و ۵۴ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین شرکت لوله و ماشین سازی ایران "فلوله" در گزارش تلفیقی خود در دوره یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ سود هر سهم را با نزول ۹۲ درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ ۱۷ ریال و سود خالص را ۸ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

شرکت لوله و ماشین سازی ایران "فلوله" در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از نزول ۹۰ درصدی برخوردار است.

 

 

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪