آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباروضعیت بازار امروز

وضعیت بازار امروز

۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۵

اوضاع بورس امروز 9 تیر

نمای پایانی بورس امروز شاخص کل با رشد هشت هزار واحدی همراه شد!

رویداد های مهم: 

 رشد هشت هزار و ۴۰۵واحدی شاخص کل (۰.۶۷درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۵۶هزار واحدی قرار داد.
شاخص‌ هم وزن ۰.۴درصد رشد کرد.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از پنج هزار و ۹۲۰میلیارد تومان رسید.
حدود ۷۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی
رشد بیش از سه درصد ۱۲۹نماد و افت بیش از سه درصد ۱۴۷نماد

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» و «استخراج کانه‌های فلزی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «فلزات اساسی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۷۵میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۹۲۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۵درصد یعنی پنج هزار و ۵۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری پتروشیمی نوری حدود ۵۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک پاسارگاد با برتری حدود ۲۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۶۱نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۷۸نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۸۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۲۹۰میلیارد تومان بود.

سه نماد نوری، شستا و پارس لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به وپاسار، غکورش و وتجارت معطوف بود.

 

 

نقشه بازار امروز

نقشه بازار امروز

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪