آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربررسی سوددهی حتاید

بررسی سوددهی حتاید

۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۰۵:۲۶

شرکت "تاید واتر خاورمیانه "حتاید در دوره ۱۲ ماهه در انتهای ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۱۰۳ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۱۵۹ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۴۲ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۵ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۵ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال اعلام کرده است.

شرکت "تاید واتر خاورمیانه "حتاید با سرمایه یک هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی در انتهای ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت "تاید واتر خاورمیانه "حتاید در دوره یاد شده، مبلغ ۵ هزار و ۲۴۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۶۸۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش  ۱۰۳ درصدی برخوردار است.

حتاید

همچنین شرکت "تاید واتر خاورمیانه "حتاید در گزارش تلفیقی خود در دوره یک ساله در انتهای ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ سود هر سهم را با افزایش ۱۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ ۳ هزار و ۱۷۳ ریال و سود خالص را ۶ هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود "حتاید" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی در انتهای ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ یک هزار و ۳۲۲ ریال و سود خالص را ۳۷ هزار و ۸۸۶ میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال قید کرده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪