آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگروه خودو بیشترین حجم معاملات

گروه خودو بیشترین حجم معاملات

۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۵۴

 

شاخص بورس تهران در معاملات دیروز با افت یازده هزار و ۳۰۸ واحد به سطحی بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد رسید.

 دیروز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰، شاخص کل هم وزن با کاهش ۹۶ واحد به حدود عدد ۳۹۲ هزار و ۴۸۹ واحد رسید.

شاخص قیمت هم وزن نیز با افت حدود ۶۱ واحد در سطح ۲۵۰ هزار و ۲۷۱ واحدی آرام گرفت. همچنین، شاخص بازار اول با کاهش ۸ هزار و ۱۰۴ واحدی در کانال ۹۴۴ هزار و ۳۶۴ واحدی قرار گرفت و شاخص بازار دوم نیز با افت ۲۳ هزار و ۴۴۳ واحدی، عدد ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار واحدی را نمایش داد.

بر اساس این گزارش، گروه خودرو با حدود ۳ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات دیروز را به خود اختصاص دادند و پس از آن گروه شیمیایی و گروه فلزات اساسی به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این خصوص به خود اختصاص دادند.

براین اساس، دیروز در حدود ۸۲۰ هزار و ۵۰۸ نوبت معاملاتی، حدود ۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش حدود ۴۳ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال در بورس معامله شد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪