آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارنمای پایانی بورس امروز 22 تیر

نمای پایانی بورس امروز 22 تیر

۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۰

نمای پایانی بورس امروز | شاخص کل با کاهش ۴۱۰واحدی همراه شد

کاهش ۴۱۰واحدی شاخص کل (۰.۰۳درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۳هزار واحدی قرار داد.
شاخص‌ هم وزن ۰.۰۸درصد کاهش کرد.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود هفت هزار و ۷۰میلیارد تومان رسید.
حدود ۲۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی
رشد بیش از سه درصد ۱۱۹نماد و کاهش بیش از سه درصد ۱۷۷نماد


در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۲۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد هفت هزار و ۷۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۰درصد یعنی پنج هزار و ۶۳۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان مقدار قابل توجهی از کل معاملات نشد.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «سرمایه‌گذاری‌ها»، «استخراج کانه‌های فلزی» و «زراعت و خدمات وابسته» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «فلزات اساسی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد صباح، زفکاح و ومعادن لقب بیشترین رشد سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به وتجارت، شپنا و وپارس معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری سرمایه‌گذاری صبا تامین(حق تقدم) حدود ۱۳۰میلیارد تومان رشد یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک تجارت با برتری حدود ۴۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز رشد سهام حقیقی‌ها در ۶۸نماد و رشد سهام حقوقی‌ها در ۱۰۸نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۸۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۵۳۰میلیارد تومان بود.


نقشه بازار امروز

 


بازار امروز

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪