آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش بازار امروز 23 تیر

گزارش بازار امروز 23 تیر

۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۵۳

نمای پایانی بورس امروز  شاخص کل با رشد هزار و ۶۵۰واحدی همراه شد

رشد هزار و ۶۵۳واحدی شاخص کل (۰.۱۳درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۵هزار واحدی قرار داد.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسید.

بیش از ۲۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی
رشد بیش از سه درصد ۱۴۰نماد و کاهش بیش از سه درصد ۱۱۴نماد
شاخص‌ هم وزن ۰.۳۴درصد رشد کرد.


در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۲۵میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۳۱۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۴درصد یعنی پنج هزار و ۲۸۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان مقدار قابل توجهی از کل معاملات نشد.

سه نماد پارس، نوری و آپ لقب بیشترین رشد سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به وآیند، نمرینو و تاپیکو معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری پتروشیمی پارس حدود ۴۰میلیارد تومان رشد یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک آینده با برتری حدود ۲۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز رشد سهام حقیقی‌ها در ۷۶نماد و رشد سهام حقوقی‌ها در ۸۳نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۴۲۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۸۰میلیارد تومان بود.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن» و «خدمات فنی و مهندسی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «فلزات اساسی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

 


نقشه بازار امروز

 

نقشه بازار امروز

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪