آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباروضعیت بازار امروز 26 تیر

وضعیت بازار امروز 26 تیر

۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۱

وضعیت پایانی بورس امروز شاخص کل با افزایش پنج هزار و ۷۰۰واحدی همراه شد

افزایش پنج هزار و ۷۲۵واحدی شاخص کل (۰.۴۴درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۱۱هزار واحدی قرار داد.
شاخص‌ هم وزن ۰.۲۴درصد افزایش داشت.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۶هزار و ۷۴۰میلیارد تومان رسید.
بیش از ۱۳۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی
افزایش بیش از سه درصد ۱۱۴نماد و ماهش بیش از سه درصد ۱۹۰نماد

 

در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۱۳۵میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۷۴۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۶درصد یعنی پنج هزار و ۷۸۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان دو درصد از کل معاملات شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآورده‌های نفتی»، «خودرو و ساخت قطعات» و «سرمایه‌گذاری‌ها» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «فلزات اساسی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد شپنا، شبریز و خبهمن لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به وبملت، برکت و فزرین معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری پالایش نفت اصفهان حدود ۷۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک ملت با برتری حدود ۴۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۷۹نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۹۷نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۴۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۹۰میلیارد تومان بود.


نقشه بازار 

نقشه بازار امروز

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪