آرمان تحلیل

سر خط اخبار
اخبار

گزارش امروز بازار 30 شهریور

کاهش ۳۶هزار و ۵۳۵واحدی شاخص کل (۲.۶درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۱هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۳۰

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 28 شهریور

کاهش ۲۹هزار و ۷۴۱واحدی شاخص کل (۲.۰۵درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۰هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۲۸

ادامه مطلب

گزارش بازار امروز 27 شهریور

کاهش ۳۷هزار و ۹۸۶واحدی شاخص کل (۲.۵۵درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۴۵۰هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۲۷

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 23 شهریور

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۶هزار میلیارد تومان رسید.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۲۳

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 17 شهریور

افزایش دو هزار و ۹۴۸واحدی شاخص کل (۰.۱۹درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۶هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۱۷

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 14 شهریور

کاهش سه هزار و ۷۸۰واحدی شاخص کل (۰.۲۵درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۱۴

ادامه مطلب

توکن AVAware چیست؟

AVAware در سال 1996 توسط مدیر فعلی ، پل کرش و یک جنتلمن به نام استیو رندولیک تاسیس شد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۱۴

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 13 شهریور

رشد ۲۰هزار و ۴۲۸واحدی شاخص کل (۱.۳درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۱هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۱۳

ادامه مطلب

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات