آرمان تحلیل

سر خط اخبار
p

۱ مطلب

سرمایه گذاران به متغیر های کلیدی توجه کنند!

توصیه دکتر علی اسلامی بیدگلی به سرمایه گذاران بازار سرمایه: یکی از متغیر های کلیدی در بازار که جز مفاهیم اولیه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و شرکتهای پذیرفته شده در بورس است نسبت P/E است. در حال حاضر نسبت P/E در بازار بر اساس روش(TTM (Tr

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۶

ادامه مطلب

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات