آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیل

برچسب: وبصادر

وبصادر

۱ مطلب

سهام بانک صادرات ایران | گزارش کدال

بانک صادرات ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/01/31 از محل سود تسهیلات خود 23,004,619 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 18,182,091 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ خرداد ۵

ادامه مطلب

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات