آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیل

برچسب: ۲۴ هزار میلیارد اوراق بدهی دولت فروخته شد

۲۴ هزار میلیارد اوراق بدهی دولت فروخته شد

۱ مطلب

۲۴ هزار میلیارد اوراق بدهی دولت فروخته شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی در هفته پایانی سه ماهه اول سال جاری ۷.۳ درصد بوده که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل ۲ واحد درصد بیشتر شده است، گفت: افزایش حدود ۲ واحد درصدی رشد نقدینگی در قیاس با فشارهای وارد آمده بر اقتصاد کشور بسیار

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۳۹۹ تیر ۱۸

ادامه مطلب

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات