آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیل

برچسب: وسبحان

وسبحان

۱ مطلب

تحلیل و بررسی نماد:وسبحان

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری سبحان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، با کاهش ۱۸۴میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال به ۹۵۴ میلیارد و ۷۱۹ میلیون ریال رسید.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۳۹۹ اسفند ۵

ادامه مطلب

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات