آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیل

برچسب: کاسپین

کاسپین

۱ مطلب

تحلیل و بررسی نماد کاسپین

درآمد ماهیانه شرکت داروسازی کاسپین تأمین در فرودین ماه امسال ۲۳۵ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به اسفند ماه ۹۹ کاهش ۳۲درصد داشته است.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ اردیبهشت ۸

ادامه مطلب

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات