آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیل

برچسب: خساپا

خساپا

۱ مطلب

تحلیل تکنیکال سایپا در سال 1400

خساپا در حال پولبک به خط روند نزولی شکسته شده است و حمایت مهم 1920 ریال میتواند نقطه بازگشت باشد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ اردیبهشت ۶

ادامه مطلب

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات